Vip Net

S obzirom da je Vipnet kompleksan sustav koji se sastoji od više povezanih poslovnih jedinica, efikasno upravljanje i održavanje objekata je ključno za njihov nesmetani rad. Kako taj dio poslovanja nije naš core business, angažiranje PRS-FMa pokazalo se kao dobar potez jer dok on skrbi o našoj imovini i sustavima, mi se možemo posvetiti razvoju novih usluga i našim krajnjim korisnicima. Osim što PRS-FM kvalitetno i profesionalno pruža kompletnu FM uslugu koju naše poslovanje zahtijeva, uvelike je pridonio optimizaciji troškova te mi na tu suradnju gledamo kao na strateško partnerstvo.